avatar_毛孟靜

毛孟靜

現任
選區界別
九龍西
政黨

非建制 議會陣線

關於議員

立法會九龍西議員、資深傳媒人;2008年她代表公民黨出選立法會九龍西落敗,2012年再度參選最終當選,2016年成功連任,後因與公民黨意見分歧退黨,其後擔任「議會陣線」立法會黨團召集人。